Målstyrning för en högpresterande organisation

Bokomslag-trans-opt

Vinnande Mål

Lars G. Mattsson (författare) I lager

Pris: 585 kr exkl moms

 

 

Bokbeskrivning

Publicerad: 2012

Boken Vinnande mål, En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning berättar om hur 9 organisationer av 10 kan få bättre resultat genom att arbeta effektivare med målstyrning. Den förklarar varför organisationer inte når sina mål och varför många företagsledare inte vet svaret på frågan varför man inte når uppsatta mål. Boken innehåller mer än 400 referenser till forskning från 50-talet och fram till idag.

Författaren Lars G Mattsson har mer än 20 års erfarenhet av framgångsrik målstyrning. 1995 karriärväxlade Lars från en 15-årig advokatkarriär och startade ett IT företag som senare såldes till en amerikansk konkurrent. Därefter har Lars varit VD i olika företag som haft effektivitetsproblem. 

Kommentarer

”Jag gillar verkligen boken Vinnande mål och ser med förväntan fram emot nästa bok.”, Sissi Evans, Knowledge Manager at Baker & McKenzie på Linkedin

”Jag läser en intressant bok av Lars G Mattsson som heter Vinnande Mål, en högpresterande organisation genom effektiv målstyrning.

Det är en av de bästa böcker jag läst av alla kategorier. Den är t o m fängslande. Jag tror att det beror på att den är skriven som en dialog mellan en VD i ett Svenskt företag och en erfaren konsult i USA och att ämnet är aktuellt för mig.” Läs hela kommentaren

 

Produktdetaljer

 • Paperback: 496 sidor
 • Förlag: Excedo Publishing House
 • Språk: Svenska
 • ISBN: 978-91-87037-00-9
 • Produktmått:  170 x 240
 • Fraktvikt: 1,3 kg

Mer om boken

Detta är några av de områden som boken på 496 sidor omfattar:

 • Visste Du att det finns olika typer av mål. Beroende på situation, kan ett felaktigt val leda till sämre resultat istället för bättre. Boken beskriver vad som är rätt mål.
 • Vilket är den mest avgörande faktorn för att mål ska leda till bättre resultat?
 • Hur ser målstyrning ut som leder till bättre resultat?
 • Vad ska man mäta för att kunna styra och nå utmanande mål?
 • Varför är medarbetarsamtal inte effektiv som feedback för att uppnå bättre resultat?
 • Vilka krav ställ på feedback för att mål ska leda till bättre prestationer?
 • Hur ska en vision se ut för att leda till bättre resultat?
 • Organisationer som arbetar effektivt med målstyrning presterar bättre än jämförbara organisationer som inte gör det. Läs om exempel hur företag når mål som ingen trodde var möjligt att nå.

Detta är bara några av de områden som täcks in av boken. Oavsett vilka Din mål är, kommer boken hjälpa Dig att nå dem.

Effektiv målstyrning

Några av alla de frågor Du kan ställa om målstyrning som besvaras i boken:

 • Vilken är den vetenskapliga grunden för SMART(ER) akronymen? Många stoppar in helt felbegrepp för de olika bokstäverna.
 • Vilken eller vilka faktorer i SMARTER är viktigast för att prestationsnivån skall förbättras?
 • Vilken av följande måltyper skapar bäst prestation; Genomsnittsmål, jämförelsemål, resultatmål eller processmål?
 • När ska man välja processmål istället för resultatmål?
 • När ska man välja lärandemål framför prestationsmål?
 • Finns det något problem med mål som formuleras ”över en konjunkturcykel”?
 • Vilken fara finns det med att sätta ett mål att växa fortare än marknaden?
 • Vilket är det garanterat snabbaste sättet att höja nöjd kund index? (Ledtråd: Det är inte att sänka priset.)
 • Vilken är den viktigaste faktorn för att mål överhuvudtaget ska leda till bättre resultat?
 • Hur många mål är optimalt? När ska man skilja på styrmål och observationsmål?
 • Om Du vill att organisationen skall åstadkomma 11 % i rörelsemarginal; Varför kan Du inte sikta på 11 % för delmålen?
 • Kan mål utan feedback leda till bättre resultat?
 • Hur många av de 28 faktorer som påverkar om feedback skall bli effektiv eller inte, kan Du räkna upp?
 • Vilken är den effektivaste frekvensen av feedback?
 • Hur ser en effektiv vision ut som påverkar storleken på tillväxt?
 • Hur skall belöning utformas för att påverka prestationsförmågan positivt?
 • Vad är extremmål och hur kan de skapa banbrytande resultat?
 • Är de vertikala och horisontella målen i Din organisation synkroniserade?
 • Vilka krav måste vara uppfyllda för att medarbetarsamtal ska leda till bättre prestationer?
 • Vad får det för konsekvens om en person är målundvikande jämfört med målorienterad?
 • Vilka är de vanligaste orsakerna till att mål inte leder till bättre resultat?

Mer om författaren

Lars G Mattsson har mer än 20 års erfarenhet av framgångsrik målstyrning. 1995 karriärväxlade Lars från en 15-årig advokatkarriär och startade ett IT företag som senare såldes till en amerikansk konkurrent. Därefter har Lars varit VD i olika företag som haft effektivitetsproblem. Målstyrning har varit en viktig faktor för att motivera till bättre effektivitet och till bättre resultat. Lars erfarenheter av hur framgångsrik målstyrning kan vara för att skapa högpresterande organisationer ledde till beslutet att gå igenom den omfattande forskning som finns på området och som resulterade i boken Vinnande mål. Lars är en av grundarna av PerformanceFactors som arbetar med att hjälpa ägare, styrelser, VD:ar och chefer på att bli bättre på målstyrning.