Redo för ett lyft?

Hur tar man företaget till helt nya resultatnivåer?

Bättre prestationer

Hur skapar man en högpresterande organisation?

Tydligare visioner

Hur ta fram visioner som skapar bättre resultat?

Klarade det!

Hur skapa förutsättningar för medarbetare att nå sina mål?

Ett urval av våra resultatskapande utbildningar

Bolagsstyrning – VD:s ansvar

VD har ett omfattande ansvar för att säkerställa att bolagsstyrningen i ett ...

Resultatskapande motivation

Motivation som skapar resultat Vad får det för konsekvenser om alla anställda ...

Lean målstyrning för bättre resultat

Målstyrning inom lean och six sigma för bättre resultat Du kanske har ...

Resultatskapande målstyrning

En unik och professionell utbildning för dig som har behov av att ...

Vad våra kunder säger

Det går bättre för oss än någonsin tidigare, lönsamheten och försäljningen har ökat kraftigt. Genom målstyrningen har alla blivit delaktiga i att skapa resultat. Alla har nu tydliga mätbara mål.

– VD medelstort företag

Det var fantastiskt bra att det var så konkret. När vi kom hem kunde vi använda verktygen direkt. Genom att vi var flera från samma företag kunde fortsätta arbetet tillsammans.Bra jobbat!

– Deltagare på Målstyrningsutbildningen

Bra att hela ledningsgruppen var med i processen att ta fram mål. Viktigt att vara medveten om allas strävan. Ett bra steg för företaget.

– Marknadschef

Det är bra att vi fått en mer identifierad inriktning med klara mål. Även bra att vi har lärt oss sätta mål och skapat diskussion mellan grupperna.

– Produktionschef

Mycket bra att få ta fram mål och strategier för företaget. En klar ledningsgrupp i en ny organisation. Klar och redig framställning av vad en ledningsgrupp ska göra samt vilka mål som krävs

– VD

Bra och öppna diskussioner ledde fram till resultat. Samt en bra definition av mål

– Försäljningschef

Jag tycker det var bra att det avslutades i något produktivt med ”hands-on” lösningar

– Deltagare i företagsanpassad workshop

Bra! Att på ett företagsanpassat sätt leda och ge nya incitament för ett förändringsarbete. Tack!

– Deltagare i företagsanpassad workshop

Bra upplägg på workshopen. Bra att alla får samma budskap. Positivt att lära känna andra bättre

– Deltagare i företagsanpassad workshop

Jag gillar verkligen boken Vinnande mål och ser med förväntan fram emot nästa bok.

– Sissi Evans, Knowledge Manager at Baker & McKenzie